Obserwuj nas:
Z dniem 06.12.2021 przywracamy możliwość bezpośredniej obsługi osób ubiegających się o wydanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków. Ze względu na panującą nadal sytuację epidemiczną prosimy o składanie wniosków poprzez EPUAP lub do skrzynki podawczej. Przypominamy, iż możliwe jest zamówienie dokumentów zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej z wysyłką na wskazany we wniosku adres.
Bezpośrednia obsługa będzie odbywała się w poniedziałki i piątki w godzinach 8.00-14.00 oraz środy w godzinach 9.00-15.00. Jednakże proszę mieć na uwadze, iż nie będzie możliwości oczekiwania w budynku – osoby będą wpuszczane pojedynczo, bez osób towarzyszących.
Wszystkie osoby zgłaszające się osobiście w urzędzie zobowiązane są do przestrzegania reguł wskazanych w Zarządzeniu Starosty Powiatu Gdańskiego nr 66/2020 z dnia 22 maja 2020 r., tj. do zachowania środków zapewniających ochronę osobistą wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Wniosek o wydanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków, zawierających dane osobowe – wypisów z rejestru gruntów / rejestru budynków / rejestru lokali należy przesłać do tut. urzędu w oryginale, tj. poprzez EPUAP (wymagany profil zaufany) lub analogowo do punktu podawczego/pocztą (informację można uzyskać pod nr tel. 58-773-12-11).
Wnioski do map do celów informacyjnych (kopia mapy zasadniczej) – druk P-P1 – można składać w punkcie podawczym starostwa powiatowego (informację można uzyskać pod nr tel. 58-773-12-10).
Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie korzystając z Portalu Interesanta (pozycje: 13.1 – 13.3) (instrukcja obsługi portalu).

Pliki z kartami usług do pobrania:

Załącznik Wielkość Pobierz
Wniosek - portal geodety - PDF 90,11 KB Pobierz
Wniosek - portal rzeczoznawcy - PDF 121,46 KB Pobierz
Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB) - PDF 91,50 KB Pobierz
Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG-1 84,50 KB Pobierz
RUDP - wniosek o naradę koordynacyjną - DOC 22,36 KB Pobierz
RUDP - wniosek o naradę koordynacyjną - PDF 73,58 KB Pobierz
Wniosek o założenie kartotek lokali - PDF 592,10 KB Pobierz
Wniosek do EGiB o wprowadzenie zmian do Ewidencji Gruntów i Budynków wynikających z pracy geodezyjnej - PDF 128,85 KB Pobierz
Wniosek o dysponowanie na cele budowlane nieruchomością Powiatu Gdańskiego - PDF 191,33 KB Pobierz
Wniosek o dysponowanie na cele budowlane nieruchomością Skarbu Państwa - PDF 173,49 KB Pobierz
Wniosek o mapę zasadniczą (do celów informacyjnych) i/lub mapę ewidencyjną 1,15 MB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P1 - PDF 1,15 MB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P3 - PDF 238,77 KB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P4 - PDF 237,96 KB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P7 - PDF 230,37 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego