Obserwuj nas:

Bezpośrednia obsługa interesantów w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków odbywa się w poniedziałki i piątki w godzinach 8.00-14.00 oraz środy w godzinach 9.00-15.30.  Wtorki i czwartki są dniami pracy wewnętrznej.

Wnioski o mapy do celów informacyjnych (kopia mapy zasadniczej) – druk P-P1 – można składać w punkcie podawczym starostwa powiatowego (informację można uzyskać pod nr tel. 58-773-12-10).
Istnieje również możliwość złożenia wniosków elektronicznie korzystając np. z Portalu Interesanta.

Pliki z kartami usług do pobrania:

Załącznik Wielkość Pobierz
Wniosek - portal geodety - PDF 90,11 KB Pobierz
Wniosek - portal rzeczoznawcy - PDF 121,46 KB Pobierz
Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB) - PDF 91,50 KB Pobierz
Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG-1 84,50 KB Pobierz
RUDP - wniosek o naradę koordynacyjną - DOC 22,36 KB Pobierz
RUDP - wniosek o naradę koordynacyjną - PDF 73,58 KB Pobierz
Wniosek o założenie kartotek lokali - PDF 592,10 KB Pobierz
Wniosek do EGiB o wprowadzenie zmian do Ewidencji Gruntów i Budynków wynikających z pracy geodezyjnej - PDF 128,85 KB Pobierz
Wniosek o dysponowanie na cele budowlane nieruchomością Powiatu Gdańskiego - PDF 191,33 KB Pobierz
Wniosek o dysponowanie na cele budowlane nieruchomością Skarbu Państwa - PDF 173,49 KB Pobierz
Wniosek o mapę zasadniczą (do celów informacyjnych) i/lub mapę ewidencyjną 1,23 MB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P1 - PDF 1,23 MB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P3 - PDF 302,55 KB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P4 - PDF 301,80 KB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P7 - PDF 294,17 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego