Obserwuj nas:

Pliki z kartami usług do ściągnięcia:

Załącznik Wielkość Pobierz
Tabela informacyjna o sposobie wydawania zezwoleń - nienormatywne - PDF 107,87 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego - DOC 19,27 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego - DOC 19,02 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 138,70 KB Pobierz
Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu dla drogi gminnej/powiatowej 58,96 KB Pobierz
Zgłoszenie do odbioru robót prowadzonych w pasie drogowym - PDF 56,70 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi publicznej 246,21 KB Pobierz
Procedura wydawania zezwoleń dla pojazdów na wjazd w obszar obowiązywania znaku B-18 - PDF 68,02 KB Pobierz
Wniosek o wydanie pozwolenia na przejazd pojazdów o masie całkowitej ponad 12t na drogę powiatową (dojazd) - PDF 74,97 KB Pobierz
Wniosek o wydanie pozwolenia na przejazd pojazdów o masie całkowitej ponad 12t na drogę powiatową (pojazd) - PDF 48,51 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego