Obserwuj nas:

1. Wpłaciłem na konto Starostwa za dużą kwotę lub pomyliłem urzędy. Co mam zrobić?

Proszę napisać wniosek o zwrot nadpłaty lub mylnej wpłaty z podaniem numeru rachunku na jaki należy zwrócić środki. Jeśli życzą Państwo sobie, aby Starostwo przekazało mylną wpłatę do    innego urzędu, bardzo proszę podać nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać Państwa wpłatę. Wniosek o zwrot lub przekazanie środków można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański lub elektronicznie na adres: finanse@powiat-gdanski.pl

Wniosek o zwrot środków – wzór

2. Zamawiałem dokumenty geodezyjne i w przelewie pomyliłem/wpisałem zły numer sprawy. Czy można przeksięgować lub poprawić ten numer?

NIE. Proszę napisać wniosek o zwrot źle opisanego przelewu z podaniem numeru rachunku na jaki należy zwrócić środki i wpłacić ponownie kwotę z prawidłowym opisem sprawy geodezyjnej.  Wniosek o zwrot środków można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański  lub elektronicznie na adres: finanse@powiat-gdanski.pl

Wniosek o zwrot środków – wzór

3. Jakie opłaty są opłatami skarbowymi i gdzie mam je wpłacić?

Opłatami skarbowymi są wszystkie opłaty wymienione w Ustawie o opłacie skarbowej. Najczęściej pojawiają się następujące opłaty skarbowe:

  • za wydanie zaświadczenia ( również zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem  urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach)
  • za pełnomocnictwo lub upoważnienie
  • za demontaż lub wyrejestrowanie pojazdu
  • za pozwolenie na budowę lub duplikat pozwolenia na budowę
  • za zgłoszenie budowy
  • za zmianę/przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
  • za pozwolenie na rozbiórkę
  • za zgłoszenie rozbiórki

Opłatę skarbową dotyczącą czynności realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007.

4. Do kogo mam wystąpić o zwrot opłaty skarbowej?

O zwrot opłaty skarbowej należy wystąpić urzędu miasta lub gminy, do którego dokonali Państwo wpłaty. W przypadku czynności realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim urzędem właściwym jest Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański.

Gminy Powiatu Gdańskiego