Obserwuj nas:

Szlak Śladami Mennonitów (czarny szlak pieszy rowerowy) prowadzi przez słabo jeszcze znane aczkolwiek urokliwe zakątki północnowschodniej części Województwa Pomorskiego, gdzie za namową Jana Łaskiego, bratanka prymasa i staraniem gdańskiej rady miejskiej, po katastrofalnych powodziach z 1540 r. i 1543 r. sprowadzono mennonitów.

Na 34 km trasy można zobaczyć typowe dla tych terenów przykłady architektury takie jak: o domy podcieniowe w miejscowościach Krępiec i Trutnowy, o kościoły w Wróblewie i Kiezmarku, o dzwonnica w Wiślinie, o stela mennonitów z Wocław.

Napotykamy tu również niezapomniane i niespotykane gdzie indziej pejzaże, na które składają się: meandrująca Motława, liczne kanały i mniejsze cieki wodne oraz rozległe łąki porośnięte charakterystycznymi dla tego regionu wierzbami.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego