Obserwuj nas:

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu podlega Sekretarzowi Powiatu i zajmuje się zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej Zarządu Powiatu.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi Zarządu Powiatu należy, w szczególności:

 • w zakresie obsługi Zarządu Powiatu:
  1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
  2. protokołowanie posiedzeń Zarządu,
  3. prowadzenie zbiorów protokołów posiedzeń Zarządu,
  4. prowadzenie rejestru:
   • zarządzeń Starosty
   • uchwał Zarządu,
  5. przekazywanie do realizacji uchwał Zarządu,
  6. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego drogą elektroniczną i prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzenia zadań innym jednostkom,
  7. naliczanie diet dla członków Zarządu,
  8. sporządzanie informacji PIT-11 i PIT-R oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do urzędu skarbowego,
  9. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie Biura Zarządu;
  10. prowadzenie rejestru udostępnień na wniosek informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Gminy Powiatu Gdańskiego