Obserwuj nas:

Struktura organizacyjna

Schemat Organizacyjny Starostwa

W Starostwie wyodrębnia się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: wydziały oraz równorzędne z wydziałami samodzielne stanowiska pracy, zespoły oraz Powiatowego Rzecznika […]
Czytaj więcej

Starosta „ST”

Godziny przyjmowania interesantów: środa od 15:30 do 16:30 Marian Cichon Starosta kieruje pracą Starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy […]
Czytaj więcej

Wicestarosta „WST”

Godziny przyjmowania interesantów: środa od 15:00 do 16:00 Marzena Biernacka Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę […]
Czytaj więcej

Etatowy Członek Zarządu „ECZ”

Etatowy Członek Zarządu wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i określone niniejszym Regulaminem. W czasie jednoczesnej nieobecności […]
Czytaj więcej

Sekretarz Powiatu „SEK”

tel. 58 773 31 11 Sekretarz Powiatu sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności […]
Czytaj więcej

Skarbnik Powiatu „SK”

tel. 58 773 12 35 Elżbieta Domaros Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu i odpowiada za jego prawidłową realizację. […]
Czytaj więcej

Wydział Organizacyjny „OR”

Wnioski do pobrania Pracownicy wydziału Wydział Organizacyjny 58 773 31 32   58 773 12 81 Małgorzata Kuba – naczelnik […]
Czytaj więcej

Wydział Komunikacji „KO”

Najczęściej zadawane pytania Wnioski do pobrania Wydział Komunikacji prowadzi i dopowiada za realizację zadań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania […]
Czytaj więcej

Wydział ds. Informatyki: WI

Do zadań Wydziału ds. Informatyki należy w szczególności: Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz […]
Czytaj więcej

Wydział Finansowy „FN”

Najczęściej zadawane pytania   Naczelnik Wydziału Finansowego Główny Księgowy Starostwa Powiatowego pokój: 310 tel. 58 773 12 36 fax 58 […]
Czytaj więcej

Wydział Architektury i Budownictwa „AB”

Często zadawane pytania Rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym Wnioski do pobrania Pracownicy wydziału pokój: 118A tel. 58 […]
Czytaj więcej

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska „ROŚ”

Najczęściej zadawane pytania Wnioski do pobrania Szczegółowe zadania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pracownicy wydziału Mariusz Drozd – Naczelnik Wydziału […]
Czytaj więcej

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru „GKiK”

Wnioski do pobrania Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia […]
Czytaj więcej

Wydział Infrastruktury „IN”

Wnioski do pobrania Naczelnik Wydziału Sabina Bobkowska pokój: 207 tel. 58 773 12 26 Referaty Referat Remontowo – Inwestycyjny Kamińska […]
Czytaj więcej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego „BZK”

Zarządzanie Kryzysowe 58 773 12 84 58 773 12 95 58 773 12 96 fax: 58 683 50 68 Ireneusz […]
Czytaj więcej

Wydział Promocji i Rozwoju „PiR”

Wydział Promocji i Rozwoju realizuje zadania z zakresu promowania potencjału kulturalnego i turystycznego powiatu gdańskiego w kraju i za granicą […]
Czytaj więcej

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych „EDUiS”

INFORMATOR SZKOLNY 2024/2025 Powiatowa Sieć Nauczycieli Doradców Zawodowych Kierowanie do kształcenia specjalnego  Karta Polaka Naczelnik – Jolanta Andrysiak-Olszewska tel. 58 […]
Czytaj więcej

Zespół radców prawnych „RP”

tel. 58 773 12 54 Pracownicy: Radca prawny – Robert Dargiewicz Radca prawny – Andrzej Nosidlak Radca prawny – Michał […]
Czytaj więcej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów „PRK”

tel. 58 773-12-53 Elżbieta Szweda   Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania Powiatu w zakresie ochrony konsumentów. Do zadań Powiatowego Rzecznika […]
Czytaj więcej

Zespół ds. zamówień publicznych „ZP”

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00 tel. 58 773-12-55 Pracownicy: Katarzyna Tarkowska Iwona Szmigiel Do podstawowych […]
Czytaj więcej

Samodzielne stanowiska ds. kadr „KD”

 tel. 58 683 54 07 Katarzyna Suska Do podstawowych zadań samodzielnych stanowisk ds. kadr należy, w szczególności: prowadzenie akt i […]
Czytaj więcej

Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego „AW”

tel. 58 773 12 30 Audytor wewnętrzny:  Tomasz Kotarba Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego – Audytor wewnętrzny – prowadzi audyt […]
Czytaj więcej

Samodzielne stanowiska ds. kontroli „KN”

Samodzielne stanowiska ds. kontroli realizują w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu zadania, których celem jest ocena realizacji bieżącej działalności […]
Czytaj więcej

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu „BR”

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu podlega Sekretarzowi Powiatu i zajmuje się zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej Rady Powiatu. Do zadań […]
Czytaj więcej

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu BZ

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu podlega Sekretarzowi Powiatu i zajmuje się zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej Zarządu Powiatu. Do zadań […]
Czytaj więcej

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „BHP”

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stanowi jednoosobową komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio Staroście. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zajmuje się realizacją […]
Czytaj więcej

Gminy Powiatu Gdańskiego