Obserwuj nas:

Szlak „Wzgórza Przywidzkie” to szlak w kształcie pętli o długości 12 km.

Prowadzi głównie terenami leśnymi drogą najwyższych wzniesień gminy Przywidz.

Po drodze warto zwrócić uwagę na powojenne cmentarze, ogromny kilkusetletni dąb, cmentarzysko kurhanowe, dwie pomnikowe lipy.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego