Obserwuj nas:
tel. 58 773 12 54

Pracownicy:

Radca prawny – Robert Dargiewicz
Radca prawny – Andrzej Nosidlak
Radca prawny – Michał Janowski

Do podstawowych zadań zespołu należy:

  1. opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu i Starostę,
  2. obsługa prawna i doradztwo prawne na rzecz Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych,
  3. obsługa prawna sesji Rady Powiatu,
  4. opiniowanie projektów umów i porozumień,
  5. nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem przepisów k.p.a. i prawa materialnego przez jednostki organizacyjne Starostwa w toku spraw bieżących przedkładanych do zaopiniowania,
  6. wydawanie opinii prawnych,
  7. rozpatrywanie wystąpień i skarg prokuratorskich,
  8. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i organami egzekucji,
  9. bieżące informowanie Zarządu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa o obowiązującym stanie prawnym i jego zmianach.

Gminy Powiatu Gdańskiego