Obserwuj nas:

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT W 8 EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO

DAJ SOBIE SZANSĘ NA ROZWÓJ INICJATYWY!

BUDUJ PARTNERSTWO MIĘDZYSEKTOROWE

„Wsparcie w ramach #FunduszInicjowaniaRozwoju to dla nas przede wszystkim możliwość realizacji kolejnych etapów działań skierowanych na rozwój oraz postrzeganie młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z grantu mogliśmy stworzyć wraz z zespołem architektów, zespołem fundacyjnym, seniorami-mentorami, rodzicami i opiekunami młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną, a co najważniejsze z nimi samymi projekt architektoniczny miejsca, które odpowiada na ich potrzeby i przyczynia się do rozwiązania ich problemów.

Wraz z możliwością realizacji projektu zyskaliśmy nadzieję i poczucie, że nasze marzenia są realne i weszliśmy właśnie na drogę ich realizacji. Nasz cel to dom i miejsce pracy dla osób najbardziej wykluczonych z rynku pracy i życia społecznego. Droga przed nami daleka ale wiemy, że nie jesteśmy sami.”- Jolanta Rychlik, Prezeska Fundacja „Świat Wrażliwy”

DAJ SOBIE SZANSĘ NA ROZWÓJ INICJATYWY!

Zachęcamy inne organizacje do udziału w konkursie budowania partnerstw międzysektorowych. Korzyści to możliwość rozwoju organizacji, możliwość nauki i wsparcia dla zespołów oraz wymiana doświadczeń.

ZŁÓŻ PROJEKT DO 8 EDYCJI KONKURSU W RAMACH FUNDUSZU INICJOWANIA ROZWOJU!

Zdobądź grant nawet do 25 000 zł

Tu znajdziesz informacje dotyczące 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju:

https://kampania17celow.pl/

https://www.un.org.pl/

Gminy Powiatu Gdańskiego