Obserwuj nas:

W dniu 30 sierpnia 2022 r. Pan Marian Cichon Starosta Gdański wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 7 nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gdański.

W uroczystości uczestniczyli także Pani Natalia Błońska, stały członek Zarządu, pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego to:

  • Pani Joanna Barszczyk
  • Pani Joanna Drągowska
  • Pani Elżbieta Kiedrowicz
  • Pani Magdalena Kowalczyk
  • Pani Aleksandra Kwaśniewska
  • Pani Monika Reikowska
  • Pani Anna Wilczyńska

Wszystkie Panie spełniły wymagania określone w przepisach prawa dot. awansu zawodowego nauczycieli i zdały egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną w dniach 18 i 19 sierpnia 2022 r.

Uroczystość zakończyła się złożeniem ślubowania przez ww. nauczycieli, którym nadano stopień nauczyciela mianowanego.

Gminy Powiatu Gdańskiego