Obserwuj nas:
12.01.2024

Powiat Gdański podpisał umowę na roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji . Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.

W ramach zadania wykonana zostanie ścieżka pieszo – rowerowa o długości 1430 mb wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym.

Koszt robót budowlanych wynosi 2.949.540,00 z czego 1.141.443,00 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Gminy Powiatu Gdańskiego