Obserwuj nas:

23 lipca 2021 r. podpisano umowę na budowę ronda w miejscowości Pręgowo na skrzyżowaniu ulic Bukowskiego i Raduńskiej.

W ramach planowanej przebudowy przewiduje się zmianę przebiegu i organizacji ruchu istniejącego skrzyżowania, budowę chodników, przestawienie krzyża oraz budowę miejsc postojowych w okolicy szkoły podstawowej.

Zakończenie prac planowane jest na koniec II kwartału przyszłego roku. Koszt realizowanych prac wynosi około 3,3 mln. zł, z czego 2.400.000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest KRUSZYWO Sp. z o. o. z siedzibą w Linii.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni VIATRAKT Łukasz Kitowski z siedzibą w Kartuzach.

Gminy Powiatu Gdańskiego