Obserwuj nas:

Szanowni Państwo,

Zarząd Powiatu Gdańskiego przychylił się do wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim dot. uruchomienia z dniem 1 września 2022 r. dodatkowego oddziału klasy pierwszej o profilu ogólnym w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład zespołu szkół.

Do udziału w naborze do dodatkowego oddziału zapraszamy uczniów, którzy zostali wpisani na listę rezerwową w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim lub nie dostali się do innych szkół ponadpodstawowych, pod warunkiem, że otrzymali minimum 120 punktów z egzaminu ósmoklasisty i osiągnięć edukacyjnych. Informujemy również, że pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli uczniowie mieszkający na terenie powiatu gdańskiego.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły. Potwierdzeniem woli nauki w szkole będzie przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Starosta
Marian Cichon

Gminy Powiatu Gdańskiego