Obserwuj nas:

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim otrzymał dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wspólnie z Wojewodą Pomorskim podpisaliśmy umowę na 2 945 000 zł na realizację projektu:

  • Scalanie gruntów, w ramach poddziałania. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego