Obserwuj nas:
W 2024 r. Powiat Gdański na realizację zadań publicznych przeznaczył 200 tysięcy złotych. Granty przyznano 22 organizacjom pozarządowym. Organizacje mogły składać oferty na zadania z zakresu polityki społecznej, turystyki, kultury, sportu, zdrowia oraz wspierania rodzin zastępczych.
Gratulujemy pozyskanych środków i życzymy powodzenia w realizacji projektów!

Gminy Powiatu Gdańskiego