Obserwuj nas:
26.03.2024

 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERÓW

DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

„INSTYTUT MIĘDZYPOKOLENIOWY akTYwni MY W POWIECIE GDAŃSKIM”

 Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego uprzejmie informuje, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 28 lutego 2024 r. o otwartym naborze na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji Projektu pn. „Instytut międzypokoleniowy akTYwni My w powiecie gdańskim” – mechanizm ZIT, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.18 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego, iż w dniu 26 marca 2024 r. w wyniku przeprowadzenia procedury wyłoniony został Partner dla Projektu „Instytut międzypokoleniowy akTYwni My w powiecie gdańskim” – POMORSKA AKADEMIA DZIAŁANIA z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, Warszawska 47, 82-100 Nowy Dwór Gdański oraz Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry  FOSA ul. F. Chopina 42,
80-272 Gdańsk.

 

Uzasadnianie

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28 lutego 2024 r. o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych w przewidzianym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez dwa podmioty współpracujące w partnerstwie na zasadzie konsorcjum POMORSKA AKADEMIA DZIAŁANIA z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, Warszawska 47, 82-100 Nowy Dwór Gdański oraz Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry  FOSA ul. F. Chopina 42, 80-272 Gdańsk.

 

Po analizie dokumentów Komisja stwierdziła, że oferta jest kompletna a podmioty, które złożyły ofertę spełniają kryteria formalne.

W wyniku dokonanej oceny oferty według kryteriów punktowych przyznano 95 na 100 możliwych do uzyskania.

 

Z POMORSKĄ AKADEMIĄ DZIAŁANIA z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, Warszawska 47,
82-100 Nowy Dwór Gdański
oraz z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry  FOSA ul. F. Chopina 42, 80-272 Gdańsk zostanie zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Instytut międzypokoleniowy akTYwni My w powiecie gdańskim”, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.18 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego, Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Pruszcz Gdański, dnia 26.03.2024 r.

Załącznik Wielkość Pobierz
inf. o wyborze partnera 77,12 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego