Obserwuj nas:

22 czerwca odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Gdańskiego, podczas której Radni udzielili Zarządowi Powiatu Gdańskiego wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2021.

Dzisiejsze absolutorium jest przede wszystkim sukcesem pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych, Radnych oraz Zarządu Powiatu.

Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom oraz całemu Zarządowi (obecnemu i poprzedniemu) za podejmowanie trudnych decyzji mających bezpośrednie przełożenie na poprawę życia mieszkańców Powiatu Gdańskiego.

Starosta Gdański Marian Cichon

Gminy Powiatu Gdańskiego