Obserwuj nas:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego mogą wziąć udział w wyjątkowym konkursie, w którym nagrodą jest udział w tygodniowym rejsie dalekomorskim. Wystarczy nagrać krótki film prezentujący pasje i osiągnięcia – zawodowe, naukowe, sportowe – osób związanych z morzem i/lub żeglarstwem.

Konkurs „Pomorskie Żagle Talentów” jest organizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

Celem konkursu jest: motywowanie uczniów do rozwoju swoich uzdolnień i pasji; zwiększenie szans na sukces uczniów w dalszej edukacji poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych, społecznych, a także wzmocnienie potencjału tych uczniów; wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów napotykających bariery o charakterze społecznym, ekonomicznym lub terytorialnym utrudniające rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów; inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych oraz poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w wybranych obszarach edukacji morskiej i żeglarskiej.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, którzy do 26 lutego 2024 r. ukończą 15 lat i uzyskają pozytywną opinię nauczyciela dotyczącą posiadania przez ucznia uzdolnień w przynajmniej jednym z obszarów: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne i kompetencje społeczne, przy czym uzdolnienia należy ocenić biorąc pod uwagę w szczególności: zaangażowanie ucznia w poszerzenie wiedzy, aktywność w konkursach i olimpiadach, udział w projektach edukacyjnych, gotowość do podejmowania dodatkowych wyzwań edukacyjnych, wyniki diagnozy uzdolnień w poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy). Nie są wymagane bardzo dobre lub celujące wyniki w nauce szkolnej.

Zadaniem jest wykonanie indywidualnie filmu prezentującego pasje i osiągnięcia – zawodowe, naukowe, sportowe – osób związanych z morzem i/lub żeglarstwem wraz z opisem, przy czym film będzie prezentował pasje i osiągnięcia ww. osób w odniesieniu do następujących obszarów tematycznych:

  • zawody związane z morzem i gospodarką morską (np. kapitan, bosman, nawigator morski, nurek, okrętowiec, rybak, biolog morski, itp.);
  • morze w świecie nauki;
  • ochrona morza i jego zasobów;
  • kultura morska i żeglarska w literaturze i sztuce, w tym malarstwo, rzeźba, bursztyn, szanty i pieśni morskie;
  • turystyka i sport żeglarski.

Film powinien trwać 2-3 minuty oraz zostać umieszczony na portalu internetowym jako film prywatny, do którego dostęp można mieć wyłącznie poprzez udostępniony przez autora link. Tak przygotowany materiał musi również zawierać opis uzasadniający wybór wskazanego obszaru tematycznego. Co ważne, każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden film wraz z opisem.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia filmu można dokonać od 7 do 29 lutego 2024 r. poprzez elektroniczny formularz umieszczony tutaj.

Informacje na temat rejsu dalekomorskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

tel. 58 32 68 417
e-mail: zdolnizpomorza@pomorskie.eu

Regulamin konkursu

 

fot.Fot. ©Depositphotos/Subbotina

Gminy Powiatu Gdańskiego