Obserwuj nas:

OGŁOSZENIE

Starosty Gdańskiego

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Starosta Gdański informuje, że:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczony został do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat lokal użytkowy o łącznej powierzchni 34,30 m2 znajdujący się na parterze prawego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, posadowionego na działce Nr  93/45, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086092/0, na rzecz PROMO Zbigniew Jezierski z siedzibą w Pszczółkach – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej.

Wykaz wywiesza się w dniach od 10.10.2022 r. do  31.10.2022 r.

oraz

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Starosta Gdański informuje, że:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczona zostanie do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat część elewacji znajdującej się na parterze prawego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, posadowionego na działce Nr 93/45, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086092/0 z przeznaczeniem na umieszczenie 3 sztuk paneli reklamowych, każdy o powierzchni do 2m2 na rzecz PROMO Zbigniew Jezierski z siedzibą w Pszczółkach.

Wykaz wywiesza się w dniach od 10.10.2022 r. do  31.10.2022 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego