Obserwuj nas:
07.03.2024
OGŁOSZENIE

Starosty Gdańskiego

 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w użyczenie  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Starosta Gdański informuje, że:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczony został do oddania
w użyczenie na czas określony od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r. grunt stanowiący działkę nr 9/49 obręb 8 o pow. 0,3955 położoną w Pruszczu Gdańskim,
przy ul. Obrońców Westerplatte 5 i pomieszczenia o pow. 200 m2 znajdujące
się na parterze budynku biurowego posadowionego na tej działce gruntu, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00061355/1.

Cel oddania w użyczenie: prowadzenia Centrum Integracji Społecznej.

Wykaz wywiesza się w dniach od 7.03.2024 r. do 28.03.2024 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego