Obserwuj nas:

OGŁOSZENIE

Starosty Gdańskiego

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

      Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

      Starosta Gdański informuje, że:

     Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczona została do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres 13 lat części elewacji znajdującej się na parterze na budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, posadowionym na działce Nr 93/45, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086092/0, na której zostaną zamieszczone 2 panele reklamowe każdy o powierzchni do 1m2 na rzecz B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

      Wykaz wywiesza się w dniach od 08.09.2022 r. do  30.09.2022 r.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego