Obserwuj nas:

Zakończyliśmy I etap wsparcia uczestników projektu „Pierwszy krok – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim” realizowanego w partnerstwie z Powiatem Gdańskim i Pomorską Akademią Działania. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT.

Uczestnicy projektu z Przywidza liczący grupę 10 osobową otrzymali wsparcie tj.:

  • indywidualne spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i coachem
  • grupowe spotkania warsztatowe, warsztaty psychologiczne i warsztaty aktywizujące z wykorzystaniem tabletów, które uczestnicy mieli do dyspozycji podczas trwania projektu
  • 3 miesięczne staże zawodowe, a także wsparcie ciągłe specjalistów podczas trwania stażu, psychologa i doradcy zawodowego
  • wyjście integracyjne do Teatru Wybrzeże
  • wsparcie animatora, który realizował działania związane ze wsparciem uczestników Projektu wykorzystując narzędzia mające na celu pobudzanie i motywowanie do kreatywnego działania.

Przedstawiciele Powiatu Gdańskiego Starosta Marian Cichon wraz z Wójtem gminy Przywidz Markiem Zimakowskim oraz Prezesem Pomorskiej Akademii Działania Kamilem Bemowskim i Dyrektorem GOK w Przywidzu Anną Zulewską wręczyli uczestnikom projektu upominki wraz z Zaświadczeniami ukończenia zaplanowanej ścieżki, która miała na celu pomoc w poruszaniu się na rynku pracy i ostatecznie zatrudnieniu.

Dziękujemy wszystkim za wspólną realizację pierwszego etapu wsparcia i liczymy na dalsze sukcesy w kolejnych etapach realizacji projektu.

Gminy Powiatu Gdańskiego