Obserwuj nas:

Konkurs „SZCZĘŚLIWY DOM, SZCZĘŚLIWA RODZINA”

W Polsce poszerza się grupa osób (szczególnie wśród dzieci i młodzieży) uzależniona od wielu używek, szczególnie od papierosów, alkoholu, leków, a także narkotyków.
Konkurs jest okazją do zastanowienia się nad codziennymi nawykami korzystnymi i niekorzystnymi dla zdrowia; uświadomienia sobie, że już od najmłodszego wieku w dużej mierze sami odpowiadamy za własne zdrowie. Konkurs jest okazją do przedstawienia szczęśliwej rodziny bez uzależnień, nałogów, gdzie panuje radość, zrozumienie i więź między dziećmi i rodzicami.

1. Organizatorzy konkursu:
· Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim,
· Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

2. Cele Konkursu:
· propagowanie zdrowego stylu życia,
· rozwijanie inwencji twórczej dzieci,
· promowanie młodych talentów.

3. Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu gdańskiego w kategoriach:
a) I grupa – uczniowie klas 0 – 3 (format prac A4),
b) II grupa – uczniowie klas 4 – 8 (format prac A3),
c) III grupa – uczniowie i wychowankowie szkół specjalnych i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

4. Etapy eliminacji:
· I etap szkolny – do 24 maja 2024 r.
· II etap powiatowy – do 31 maja 2024 roku (każda szkoła i placówka może dostarczyć nieograniczoną ilość prac z każdej kategorii).

5. Technika wykonania prac
Prace powinny być wykonane na papierze, brystolu, kartonie w odpowiednim formacie. Technika wykonania prac dowolna, powinna mieścić się w kategoriach: rysunek, malarstwo, wydzieranka, collage.

6. Prace wyłonione w etapie szkolnym należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, do dnia 31 maja 2024 r.

Opis prac na odwrocie powinien zawierać następujące dane zapisane na komputerze:
– imię i nazwisko, wiek i klasa autora pracy,
– nazwę, adres, telefon i fax szkoły,
– imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela) autora pracy.

7. Jury – oceny dokona KOMISJA KONKURSOWA powołana przez organizatorów konkursu.
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

8. Popularyzacja:
Wybrane prace finałowe będą wyeksponowane na WYSTAWIE i staną się własnością organizatorów.
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o UROCZYSTOŚCI FINAŁOWEJ połączonej z wręczeniem nagród.

Telefony kontaktowe:

1. Wydziału Promocji i Rozwoju tel. 058 773 12 97

 

 

Załącznik Wielkość Pobierz
Regulamin - POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY Szczęśliwy Dom Szczęśliwa Rodzina 39,50 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego