Obserwuj nas:

W dniu 29 września, w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył II Wicewojewoda Pomorski p. Aleksander Jankowski, Starosta Gdański p. Marian Cichon, wszystkie Samorządy, przedstawiciele: Lasów Państwowych, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim.

Podczas posiedzenia wybrano Radę Partnerstwa, przewodniczącym został Marian Cichon – Starosta Powiatu Gdańskiego, zastępcą p. Magdalena Kołodziejczak Wójt Gminy Pruszcz Gdański. Głównym celem partnerstwa jest aktywna współpraca na rzecz poprawy infrastruktury wodnej i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na terenie całego powiatu gdańskiego.

Gminy Powiatu Gdańskiego