Obserwuj nas:

31 grudnia 2019 roku zakończyliśmy realizację partnerskiego projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych.

W czasie realizacji projektu Powiat Gdański zakupił urządzenia i wyposażenie za łączną kwotę 533.175,61 zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 453.199,26 zł.

Do dyspozycji Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, na podstawie umowy użyczenia, przekazano:

 • 20 szt. 10-cio metrowych przeciwpowodziowych zapór trapezowych,
 • 2 motopompy,
 • 2 agregaty prądotwórcze,
 • kamerę termowizyjną

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim został wyposażony w zakupione w ramach projektu:

 • system dyspozytorski,
 • radiotelefon bazowy i 4 radiotelefony ręczne,
 • radiowy system komunikacji głosowej,
 • system transmisji obrazu
 • centralę telefoniczną

Dodatkowo zostały zakupione i zainstalowane 4 sondy pomiarowe, których zadaniem jest monitorowanie stanu wody w rzekach.


W dniu 18 sierpnia 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”.

Projekt jest projektem partnerskim. Rolę Lidera pełni Powiat Gdański. Partnerami Projektu są:

 • Gmina Pruszcz Gdański,
 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Nowy Staw
 • Gmina Ostaszewo
 • Gmina Nowy Dwór Gdański
 • Gmina Stegna.

Projektu realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020. Przedmiotem projektu jest zakup 257 sztuk specjalistycznego sprzętu dla 12 jednostek ratownictwa działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania na Żuławach Wiślanych, którym objętych zostanie 145 124 osoby. Celem projektu jest wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzie, których wystąpienie na niemal całym obszarze realizacji projektu jest wysokie.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 3.624.608,21 zł z czego dofinansowanie UE wynosi 3.013.273,03 zł

Gminy Powiatu Gdańskiego