Obserwuj nas:
28.06.2022

6.1.1 „Pierwszy krok – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim”

Okres realizacji projektu           od 2022.03.01 do 2023.06.30

Wartość projektu:                    474 900,15 zł
Wartość dofinansowania:         403 665,13 zł

Powiat Gdański wraz z Partnerem Fundacją Pomorska Akademia Działania informuje, że w ramach Osi Priorytetowej 6. Integracja Działania 6.1. Aktywna Integracja Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT rozpoczyna realizację projektu „Pierwszy krok – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie w gdańskim” RPO  WP na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców powiatu gdańskiego bezrobotnych lub biernych zawodowo, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy otrzymają wsparcie społeczne tj. opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika, wsparcie psychologiczne, wsparcie doradcy zawodowego, warsztaty aktywujące, animacja i wyjazdy integracyjne oraz wsparcie zawodowe tj. szkolenia i staże zawodowe.

Cel projektu: zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Zapraszamy do kontaktu:

Powiat Gdański: Irena Wrycza, i.wrycza@powiat-gdanski.pl , tel. 58/773-31-53, kom. 734-139-742
Pomorska Akademia Działania: Michał Marczak, michalmarczak.akademia@gmail.com, tel. 509-771-758

Gminy Powiatu Gdańskiego