Obserwuj nas:
18.08.2023

Powiat Gdański rozpoczął roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji . Zadanie podzielone jest na 5 odcinków i realizowane będzie w latach 2023-2027. Docelowo zostaną wykonane następujące odcinki :

  • odcinek nr 1 w roku 2023 w msc Różyny o długości 689,92 mb
  • odcinek nr 2 w roku 2024 w msc. Pawłowo o długości 2100 mb
  • odcinek nr 3 w roku 2025 w msc. Ulkowy o długości 298,21 mb
  • odcinek nr 4 w roku Różyny-Ulkowy o długości 2414,43 mb;
  • odcinek nr 5 w roku Ulkowy – Żelisławki o długości 2.741,46 mb

W ramach zadania wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni wraz z nawierzchnią bitumiczną, budowa chodników, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego a także pobocza drogowe, rowy odwadniające i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Koszt robót budowlanych wynosi 27.685.741,41 zł z czego 10.587.631,00 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Gminy Powiatu Gdańskiego