Obserwuj nas:
16.02.2024

Powiat Gdański podpisał umowę na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania, które będzie realizowane w latach 2024-2026.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2228G na długości 3425 m w miejscowości Koźliny, na terenie gminy Suchy Dąb, w tym m.in.:

– wykonanie robót rozbiórkowych;

– wykonanie robót ziemnych;

– odwodnienie korpusu drogowego;

– wykonanie podbudowy;

– wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników;

– wykonanie robót wykończeniowych;

– wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

– montaż elementów ulic;

– wykonanie robót wykończeniowych;

– budowa kanału technologicznego;

Koszt robót budowlanych wynosi 6.996.978,00 zł z czego 3.498.489,00 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gminy Powiatu Gdańskiego