Obserwuj nas:
16.02.2024

Powiat Gdański podpisał umowę na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania, które zostanie zrealizowane w latach 2024 – 2026.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2230G na długości 3090,20 m na odcinku Trutnowy – Osice, na terenie gminy Suchy Dąb, w tym m.in.

 • Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 6,0 m wraz z nową
  konstrukcją, z poszerzeniami na łukach.
 • Wykonanie obustronnych poboczy jezdni z kruszywa.
 • Przebudowa istniejących zjazdów.
 • Remont istniejących przepustów pod zjazdami.
 • Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej w msc. Osice wraz z przejściem dla pieszych.
 • Montaż  oznakowania pionowego.
 • Wykonanie oznakowania poziomego.
 • Montaż balustrad wygradzających ruch pieszych.
 • Profilowanie istniejących rowów przydrożnych.
 • Zagospodarowanie terenów zielonych w granicach pasa drogowego.
 • Nasadzenia drzew.

Koszt robót budowlanych wynosi 9.612.616,88 zł z czego 4.806.308,44 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gminy Powiatu Gdańskiego