Obserwuj nas:
18.08.2023

Powiat Gdański rozpoczął roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji . Zadanie podzielone jest na 3 odcinki o łącznej długości 3800 mb i realizowane będzie w latach 2023-2025.

W ramach zadania wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni wraz z nawierzchnią bitumiczną, budowa chodnika o długości 2,8 km, budowa peronów przystankowych, umocnienie skarp, wykonanie poboczy jezdni i zjazdów z kruszywa łamanego, wykonanie sztucznej wyspy na wjeździe do miejscowości Trzcinisko oraz montaż balustrad zabezpieczających ruch pieszych.

Koszt robót budowlanych wynosi 11.281.621,50 zł z czego 5.904.460,00 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Gminy Powiatu Gdańskiego