Obserwuj nas:
30.04.2024

Dnia 24 kwietnia 2024 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie Powiatowej Sieci Nauczycieli Doradców Zawodowych Powiatu Gdańskiego.

Spotkanie, w którym uczestniczyli doradcy zawodowi, pedagodzy oraz osoby pełniące funkcję doradcy zawodowego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu gdańskiego mieli możliwość zapoznania się z tematem „Uczenie się przez całe życie w kontekście zmieniającego się rynku pracy i gospodarki”.  Celem zaprezentowanego przez Panią Ewę Ksepkę Doradcę Zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim tematu było zwiększenie świadomości i umiejętności w zakresie wsparcia uczniów w procesie uczenia się przez całe życie oraz dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy.

W drugiej części spotkania gościliśmy Panią Karionę Chamier-Ciemińską Kierownik Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku oraz Panią Monikę Artowską-Janowską współtwórcę „Edumapy”.  Uczestnicy spotkania uzyskali cenną wiedzę dotyczącą nowego narzędzia, jakim jest „Edumapa”.

Kolejne spotkanie Powiatowej Sieci Nauczycieli Doradców Zawodowych zaplanowane zostało na czerwiec 2024 roku.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego