Obserwuj nas:

W dniu 26 marca 2024 r.  w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie odbyło się Spotkanie Powiatowej Sieci Nauczycieli Doradców Zawodowych Powiatu Gdańskiego.

W spotkaniu uczestniczyli doradcy zawodowi, pedagodzy oraz osoby pełniące funkcję doradcy zawodowego w szkołach podstawowych oraz średnich z terenu powiatu gdańskiego.
Pierwsza część spotkania poświęcona była rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Zaprezentowany został informator szkolny z ofertą edukacyjną szkół powiatu gdańskiego
na rok szkolny 2024/2025. Omówiono również zagadnienia związane z przygotowaniem uczniów klas ósmych, kończących edukację na szczeblu podstawowym, do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Przedstawione zostały różne narzędzia pomocne w wyborze szkoły ponadpodstawowej m.in.: Edumapa.

W drugiej części spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacją rezultatów projektu: „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej”.  Zaprezentowany został „Przewodnik sektora morskiej energetyki wiatrowej dla doradców zawodowych”, który przedstawiła Izabela Klonowska-Hincka, ekspertka branży morskiej, popularyzatorka wiedzy o offshore wind, menedżerka projektów morskich. Następnie zostały zaprezentowane materiały edukacyjne dedykowanych dla doradców zawodowych i nauczycieli, które przedstawił dr Tomasz Solarski, reprezentujący Towarzystwo Edukacje „Wiedza Powszechna”.

Podczas spotkania Pani Marzena Biernacka Wicestarosta Powiatu Gdańskiego wraz z Panią Jolantą Andrysiak-Olszewską Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych podziękowały Pani Katarzynie Chojeckiej za dotychczasową pracę na stanowisku Inspektora ds. Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych i jej ogromny wpływ na rozwój sieci. Jednocześnie nastąpiło powitanie Pani Iwony Sabały –  nowego Inspektora ds. Powiatowej Sieci Nauczycieli Doradców Zawodowych.

Gminy Powiatu Gdańskiego