Obserwuj nas:
28.04.2023

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na rok 2022 Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

            Zgodnie z Programem współpracy na rok 2022 Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wydział Promocji i Rozwoju zrealizował i osiągnął następujące zadania opisane w załączniku.

Załącznik Wielkość Pobierz
sprawozdanie 466,19 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego