Obserwuj nas:

Łącznie przyznano 44 stypendia Starosty Gdańskiego za wyniki w nauce w drugim półroczu roku szkolnego 2022/2023 uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają naukę na terenie Powiatu Gdańskiego oraz uczniom Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

 Dla porównania w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023 przyznano 20 stypendiów tylko za wyniki w nauce.

Za wyniki:

– w nauce – 42, w tym 4 dot. wyników egzaminu maturalnego,

– 2 za osiągnięcia sportow

 LO – 10 uczniów – średnia 6,00 – 5,23; w tym:

– 7 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim,

-1 uczennica z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim,

– 2 uczniów z Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim.

Technikum –11 uczniów – średnia 5,95 – 5,05;

10 uczniów z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim(10),

1uczeń z Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie

Szkoła branżowa – 8 uczniów – średnia 5,17 – 4,81;

5 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie,

3 uczniów z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim(10),

Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu – 9 uczniów – średnia 5,33 – 4,64;

 

Za wyniki na świadectwach maturalnych 4 uczniów – średnia 5,38 – 5,31; z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim,

 

Za osiągnięcia sportowe w dyscyplinie karete- 2;

1 – uczeń z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim,

– 1 uczeń z Zespołu Szkół Ogrodniczych i 1 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Łącznie:

– z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim – 7 uczniów

za wyniki w nauce oraz 4 maturzystów i 1 uczeń za osiągnięcia sportowe,

– z Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim – 2 uczniów za wyniki w nauce,

– z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – 14 uczniów za wyniki w nauce, w tym 1 uczennica LO, 10 uczniów technikum, 3 uczniów szkoły branżowej i 1 uczeń za osiągnięcia sportowe,

z Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie – 6 uczniów za wyniki w nauce, w tym 1 uczeń technikum, 5 uczniów szkoły branżowej,

– ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – 9 uczniów.

Gminy Powiatu Gdańskiego