Obserwuj nas:

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim i we współpracy z Dyrekcją Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim uczniowie klas drugich Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim oraz Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie uczestniczyli w dniach 1 – 3 marca 2023 r. w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowany personel medyczny Zespołów Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, ratujący na co dzień życie mieszkańców naszego powiatu. Ratownicy medyczni oraz lekarz prowadzili szkolenie w ww. szkołach, zarówno w formie wykładu, jak i ćwiczeń praktycznych z użyciem niezbędnego sprzętu szkoleniowego, takiego jak: fantomy, AED, apteczka i inne.

Spotkania szkoleniowe uzyskały pozytywną ocenę uczestników i ich zadowolenie, co potwierdza fakt, że czas spędzony na sali wykładowej i sali ćwiczeń nie był czasem straconym. Uczniowie w sposób praktyczny doświadczali m.in.: jak sprawdzić podstawowe parametry życiowe osoby poszkodowanej w wypadku, jak rozpoznać zatrzymanie krążenia, czy też jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową u dzieci i u dorosłych. Dowiedzieli się także: jak powiadomić służby ratunkowe z wykorzystaniem nr 112 – jednego ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego, pod który można bezpłatnie dzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego w całej UE. Dzwoniący zostanie wówczas przekierowany bezpośrednio do służb ratunkowych – policji, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej.

Szkoląc uczniów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zakładaliśmy, że zyskają oni zwiększenie pewności siebie i wiedzę pozwalającą na przystąpienie do działania w razie wystąpienia wypadku, w którym udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezbędne. Jest to bowiem procedura, dzięki której można uratować życie drugiej osobie lub zapobiec pogorszeniu jakości życia poszkodowanego w postaci niepełnosprawności wynikającej z zatrzymania akcji serca i braku oddechu oraz uszkodzenia mózgu.

Ufamy, iż wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie szkolenia znacznie przyczynią się
do podejmowania przez młodzież właściwych działań służących udzielaniu pomocy i wstępnej opieki w nagłym zachorowaniu lub urazie.

 

Nie bójmy się reagować
– to nasz ludzki, moralny obowiązek!

 

 

Gminy Powiatu Gdańskiego