Obserwuj nas:

Wystartuj po dotację i zamień swój pomysł w biznes!

Od 22 do 26 sierpnia br. w Gdańskim Urzędzie Pracy będzie prowadzony nabór wniosków w ramach projektu finansowanego z funduszu POWER Start-UP. Zamień pomysł w biznes!  Jego uczestnicy otrzymają wysoką bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej w kwocie do 35 000 zł.

Kto może wziąć udział w programie?

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych do 30. roku życia zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest poprawne wypełnienie i złożenie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na założenie działalności gospodarczej. Dokument ten można pobrać ze strony internetowej gdansk.praca.gov.pl

Osoby bezrobotne muszą pamiętać, że przed złożeniem wniosku konieczne jest jego wcześniejsze pozytywne zaopiniowanie u doradcy klienta Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego GUP.

Weryfikacja odbywa się podczas spotkania z doradcą, które należy umówić najpóźniej do 19.08.2022 r., wysyłając wiadomość na adres:

Na jakich zasadach będą wybierani uczestnicy projektu?

Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania wsparcia dostępne są w Regulaminie. Określa on m.in. zasady punktowania wniosków, zgodnie z którymi kryterium kwalifikacyjnym do udziału w programie będzie otrzymanie minimum 33 punktów w procedurze oceny przedłożonych dokumentów.

Więcej informacji, wniosek oraz regulamin : TUTAJ

Gminy Powiatu Gdańskiego