Obserwuj nas:

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2023 POWIATU GDAŃSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Powiat Gdański, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu gdańskiego do konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu Gdańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych zapewniających szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach: od dnia wysłania informacji w formie elektronicznej, ogłoszenia informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim www.powiat-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim tj.od dnia 14 października 2022 r. do dnia 28 października 2022 r.

Uwagi i opinie należy przekazywać w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański lub elektronicznej na adres e-mail: b.galecka@powiat-gdanski.pl.

Konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego odbędą się 4 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim www.powiat-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16.

Załącznik Wielkość Pobierz
Projekt programu współpracy na rok 2023 35,93 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego