Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Stypendia Starosty Gdańskiego

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Gdańskiego za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe.
Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkały na terenie Powiatu Gdańskiego (w pierwszym roku nauki – po ukończeniu I- go semestru)
w zakresie:

 • nauki, techniki, kultury – średnia co najmniej 4,8
 • za udział w finale krajowym, w konkursach i olimpiadach – średnia co najmniej 4,0
 • dla laureatów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim – średnia co najmniej 4,0
 • za osiągnięcia w dziedzinie sportu w zawodach wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych – średnia co najmniej 3,5

Kryteriami uzupełniającymi branymi pod uwagę przy przyznawaniu stypendium są:

 • stopień trudności pokonywany przez ucznia w uzyskaniu w.w osiągnięć (np. niepełnosprawność ),
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie,
 • działalność na rzecz szkoły i środowiska.

Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić:

 • uczniowie,
 • rodzice lub prawni opiekunowie,
 • dyrektor szkoły,
 • kluby sportowe,
 • instytucje kultury i nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium ( wzór w załączniku ) przyjmowane są w terminach do dnia 30 września i do 28 lutego każdego roku w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 (pok.220)

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie i uczęszczaniu do szkoły,
 • udokumentowanie wyniki w nauce - potwierdzone przez szkołę (za semestr lub świadectwo szkolne),
 • zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia wymienione w § 3 Programu

Zgodnie  z  zapisem § 1 ust. 5   Uchwały nr XI/69/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponagimnazjalnych, mieszkańców Powiatu Gdańskiego liczba i wysokość stypendiów w zależności od środków zaplanowanych w budżecie powiatu ustalana będzie corocznie przez Zarząd Powiatu Gdańskiego z zachowaniem zasady, że w przypadku wpłynięcia odpowiedniej liczby wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, stypendia dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych stanowić będą nie mniej niż 20 % liczby przyznanych stypendiów tego rodzaju.

Osoby do kontaktu:
Dorota Skowrońska
Wydział Spraw Społecznych,
tel. ( 58 ) 683-50-69.

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I ZA WYNIKI SPORTOWE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018:

Stypendia za wyniki w nauce:
    1. Robaczewski Jakub
    2. Czerwińska Aleksandra
    3. Grubba Jan
    4. Durawa Piotr
    5. Idźkowska Patrycja
    6. Solska Klaudia
    7. Lange Agata
    8. Łepkowski Krzysztof
    9. Rybak Olga
    10. Pieczykolan Małgorzata
    11. Bilicka Aleksandra
    12. Kraiński Roman
    13. Szafrański Krzysztof
    14. Radecka Michalina
    15. Kasak Miłosz
    16. Sawicki Paweł
    17. Mikołajczyk Aleksandra
    18. Rutkowski Paweł
    19. Szramowska Joanna
    20. Le Nikola
    21. Marzec Małgorzata
    22. Filipczuk Wojciech

Stypendia za wyniki sportowe:
    1. Koczewska Aleksandra
    2. Czerwiński Przemysław
    3. Szymendra Bogumiła
    4. Śliwiński Paweł
    5. Krygier Martyna

Informujemy, że uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się dnia 22 marca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Do pobrania:

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie