Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Stypendia Starosty Gdańskiego

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Gdańskiego za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe.
Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkały na terenie Powiatu Gdańskiego (w pierwszym roku nauki – po ukończeniu I- go semestru)
w zakresie:

 • nauki, techniki, kultury – średnia co najmniej 4,8
 • za udział w finale krajowym, w konkursach i olimpiadach – średnia co najmniej 4,0
 • dla laureatów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim – średnia co najmniej 4,0
 • za osiągnięcia w dziedzinie sportu w zawodach wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych – średnia co najmniej 3,5

Kryteriami uzupełniającymi branymi pod uwagę przy przyznawaniu stypendium są:

 • stopień trudności pokonywany przez ucznia w uzyskaniu w.w osiągnięć (np. niepełnosprawność ),
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie,
 • działalność na rzecz szkoły i środowiska.

Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić:

 • uczniowie,
 • rodzice lub prawni opiekunowie,
 • dyrektor szkoły,
 • kluby sportowe,
 • instytucje kultury i nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium ( wzór w załączniku ) przyjmowane są w terminach do dnia 30 września i do 28 lutego każdego roku w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 (pok.220)

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
 • udokumentowanie wyniki w nauce - potwierdzone przez szkołę (za semestr lub świadectwo szkolne),
 • zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia wymienione w § 3 Programu

Zgodnie  z  zapisem § 1 ust. 5   Uchwały nr XI/69/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponagimnazjalnych, mieszkańców Powiatu Gdańskiego liczba i wysokość stypendiów w zależności od środków zaplanowanych w budżecie powiatu ustalana będzie corocznie przez Zarząd Powiatu Gdańskiego z zachowaniem zasady, że w przypadku wpłynięcia odpowiedniej liczby wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, stypendia dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych stanowić będą nie mniej niż 20 % liczby przyznanych stypendiów tego rodzaju.

Osoby do kontaktu:
Dorota Skowrońska
Wydział Spraw Społecznych,
tel. ( 58 ) 683-50-69.

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I ZA WYNIKI SPORTOWE W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019:

Stypendia za wyniki w nauce:

Czerwińska Aleksandra

Idźkowska Patrycja

Robaczewski Jakub

Kasak Miłosz

Wolska Katarzyna

Smeja Maciej

Mikołajczyk Aleksandra

Lange Agata

Borycka Maja

Pieczykolan Małgorzata

Żarski Łukasz Karol

Gębura Weronika

Kraiński Roman

Ostrowski Nikodem

Balde Katarzyna

Kąkol Wiktoria

Olendzka Zuzanna

Marzec Małgorzata

Rutkowski Paweł

Gołofit Karolina

Niedziałek Emilia

Janicki Bartosz

Bilicka Aleksandra

Matuszkiewicz Anna

Budzińska Weronika

Narloch Daria

Le Nikola

Szeliga Piotr

Gąsiorowska Oliwia

Filipczuk Wojciech

Kamińska Karolina

Mazurkiewicz Andżelika

Krzyżostanek Mateusz

Kułaga Dominika
 

Stypendia za wyniki sportowe:

Szymendera Boumiła

Kuczmańska Patrycja

Panasewicz Wiktoria

Lipińska Maria

Kraska Weronika

Marczuk Jakub

 

Informujemy, że uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się dnia 17 października 2018 roku o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Starostw Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Do pobrania:

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie