Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Stypendia Starosty Gdańskiego

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Gdańskiego za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe.
Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadpostawowej pobierający naukę na terenie Powiatu Gdańskiego (w pierwszym roku nauki – po ukończeniu I- go semestru)
w zakresie:

 • nauki, techniki, kultury – średnia co najmniej 4,8
 • za udział w finale krajowym, w konkursach i olimpiadach – średnia co najmniej 4,0
 • dla laureatów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim – średnia co najmniej 4,0
 • za osiągnięcia w dziedzinie sportu w zawodach wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych – średnia co najmniej 3,5
 • Kryteriami uzupełniającymi branymi pod uwagę przy przyznawaniu stypendium są:
 • stopień trudności pokonywany przez ucznia w uzyskaniu w.w osiągnięć (np. niepełnosprawność ),
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie,
 • działalność na rzecz szkoły i środowiska.

Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić:

 • uczniowie,
 • rodzice lub prawni opiekunowie,
 • dyrektor szkoły,
 • kluby sportowe,
 • instytucje kultury i nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium ( wzór w załączniku ) przyjmowane są w terminach do dnia 30 września i do 28 lutego każdego roku w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 (pok.220)

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
 • udokumentowanie wyniki w nauce - potwierdzone przez szkołę (za semestr lub świadectwo szkolne),
 • zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia

liczba i wysokość stypendiów w zależności od środków zaplanowanych w budżecie powiatu ustalana będzie corocznie przez Zarząd Powiatu Gdańskiego z zachowaniem zasady, że w przypadku wpłynięcia odpowiedniej liczby wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, stypendia dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych stanowić będą nie mniej niż 20 % liczby przyznanych stypendiów tego rodzaju.

Osoby do kontaktu:
Dorota Skowrońska
Wydział Spraw Społecznych,
tel. ( 58 ) 683-50-69.

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Stypendia za wyniki w nauce:

 1. Róża Chojnowska
 2. Nikola Kusio
 3. Natasza Kołek
 4. Aleksandra Damps
 5. Katarzyna Jastrzębska
 6. Patrycja Nowaczyk
 7. Magorzata Jakrzewska
 8. Weronika Szymikowska
 9. Paweł Kusiak
 10. Przemysław Fijał
 11. Julia Janiszewska
 12. Wiktoria Szymikowska
 13. Jakub Moskwa
 14. Kornelia Mikłasz
 15. Kacper Chmielewski
 16. Tomasz Czyrson
 17. Sara Dorota Wasilewska
 18. Karol Symonowicz
 19. Gabriel Goliński
 20. Agata Temberska
 21. Piotr Demski
 22. Michał Konopacki
 23. Laura Groszek
 24. Łukasz Szopiński
 25. Paweł Manke
 26. Oliwia Niedźwiedzka
 27. Aleksandra Karamon
 28. Daria Madejska
 29. Andżelika Szygulska
 30. Łukasz Flis
 31. Marceli Ignaczewski
 32. Krzysztof Orepiuk
 33. Wiktoria Dzierżak
 34. Paulina Wiktoria Łuczak
 35. Anna Juszkiewicz
 36. Paweł Zientek

Stypendia za wyniki sportowe:

 1. Napoleon Bednarski
 2. Julia Wieliczko
 3. Bartosz Brylowski
 4. Karol Keler

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie