Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Stypendia Starosty Gdańskiego

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Gdańskiego za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe.
Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkały na terenie Powiatu Gdańskiego (w pierwszym roku nauki – po ukończeniu I- go semestru)
w zakresie:

 • nauki, techniki, kultury – średnia co najmniej 4,8
 • za udział w finale krajowym, w konkursach i olimpiadach – średnia co najmniej 4,0
 • dla laureatów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim – średnia co najmniej 4,0
 • za osiągnięcia w dziedzinie sportu w zawodach wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych – średnia co najmniej 3,5

Kryteriami uzupełniającymi branymi pod uwagę przy przyznawaniu stypendium są:

 • stopień trudności pokonywany przez ucznia w uzyskaniu w.w osiągnięć (np. niepełnosprawność ),
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie,
 • działalność na rzecz szkoły i środowiska.

Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić:

 • uczniowie,
 • rodzice lub prawni opiekunowie,
 • dyrektor szkoły,
 • kluby sportowe,
 • instytucje kultury i nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium ( wzór w załączniku ) przyjmowane są w terminach do dnia 30 września i do 28 lutego każdego roku w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 (pok.312)

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie i uczęszczaniu do szkoły,
 • udokumentowanie wyniki w nauce - potwierdzone przez szkołę (za semestr lub świadectwo szkolne),
 • zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia wymienione w § 3 Programu

Zgodnie  z  zapisem § 1 ust. 5   Uchwały nr XI/69/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponagimnazjalnych, mieszkańców Powiatu Gdańskiego liczba i wysokość stypendiów w zależności od środków zaplanowanych w budżecie powiatu ustalana będzie corocznie przez Zarząd Powiatu Gdańskiego z zachowaniem zasady, że w przypadku wpłynięcia odpowiedniej liczby wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, stypendia dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych stanowić będą nie mniej niż 20 % liczby przyznanych stypendiów tego rodzaju.

Osoby do kontaktu:
Dorota Skowrońska
Wydział Spraw Społecznych,
tel. ( 58 ) 683-50-69.

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I ZA WYNIKI SPORTOWE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017:

 Stypendia naukowe otrzymali:

 1. Szafrański Krzysztof
 2. Robaczewski Jakub
 3. Rybak Olga
 4. Klamann Natalia
 5. Poterska Karolina
 6. Sledz Paweł
 7. Grubba Jan
 8. Lange Agata
 9. Łepkowski Krzysztof
 10. Rogowska Monika
 11. Solska Klaudia
 12. Szuba Paulina
 13. Le Nikola
 14. Sawicki Paweł
 15. Sieniawska Dominika
 16. Sarnowski Michał
 17. Kasak Szymon
 18. Wegner Julia

Stypendia sportowe otrzymali:

 1. Tchórzewski Cezary
 2. Szadkowska Aleksandra
 3. Śliwiński Paweł
 4. Perekitko Karolina
 5. Czerwiński Przemysław
 6. Dunajski Aleksander
 7. Krygier Wiktoria
 8. Karnath Jakub
 9. Nankiewicz Aleksandra
 10. Śliwińska Agnieszka

 Informujemy, że uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się dnia 30.03.2017 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Do pobrania:

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie