Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Stypendia Starosty Gdańskiego

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Gdańskiego za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe.
Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkały na terenie Powiatu Gdańskiego (w pierwszym roku nauki – po ukończeniu I- go semestru)
w zakresie:

 • nauki, techniki, kultury – średnia co najmniej 4,8
 • za udział w finale krajowym, w konkursach i olimpiadach – średnia co najmniej 4,0
 • dla laureatów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim – średnia co najmniej 4,0
 • za osiągnięcia w dziedzinie sportu w zawodach wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych – średnia co najmniej 3,5

Kryteriami uzupełniającymi branymi pod uwagę przy przyznawaniu stypendium są:

 • stopień trudności pokonywany przez ucznia w uzyskaniu w.w osiągnięć (np. niepełnosprawność ),
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie,
 • działalność na rzecz szkoły i środowiska.

Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić:

 • uczniowie,
 • rodzice lub prawni opiekunowie,
 • dyrektor szkoły,
 • kluby sportowe,
 • instytucje kultury i nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium ( wzór w załączniku ) przyjmowane są w terminach do dnia 30 września i do 28 lutego każdego roku w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 (pok.220)

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
 • udokumentowanie wyniki w nauce - potwierdzone przez szkołę (za semestr lub świadectwo szkolne),
 • zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia wymienione w § 3 Programu

Zgodnie  z  zapisem § 1 ust. 5   Uchwały nr XI/69/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponagimnazjalnych, mieszkańców Powiatu Gdańskiego liczba i wysokość stypendiów w zależności od środków zaplanowanych w budżecie powiatu ustalana będzie corocznie przez Zarząd Powiatu Gdańskiego z zachowaniem zasady, że w przypadku wpłynięcia odpowiedniej liczby wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, stypendia dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych stanowić będą nie mniej niż 20 % liczby przyznanych stypendiów tego rodzaju.

Osoby do kontaktu:
Dorota Skowrońska
Wydział Spraw Społecznych,
tel. ( 58 ) 683-50-69.

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I ZA WYNIKI SPORTOWE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019:

Stypendia za wyniki w nauce:
1.    Czerwińska Aleksandra
2.    Manke Paweł
3.    Lipińska Maria
4.    Kasak Miłosz
5.    Tułowiecka Aleksandra
6.    Robaczewski Jakub
7.    Rudaś Zuzanna
8.    Olendzka Zuzanna
9.    Janiszewska Julia
10.    Lange Agata
11.    Pieczykolan Małgorzata
12.    Wolska Katarzyna
13.    Żarski Łukasz
14.    Trybała Małgorzata
15.     Le Nicola
16.    Literska Karolina
17.    Włodarczyk Anna
18.    Golińska Ksenia
19.    Bilicka Aleksandra
20.    Marzec Małgorzata
21.    Bosak Wojciech
22.    Mikołajczyk Aleksandra
23.    Wołek Weronika
24.    Kąkol Wiktoria
25.    Kraiński Roman
26.    Rutkowska Agata
27.    Bednarek Weronika
28.    Szymendera Bogumiła
29.    Ostrowski Nikodem
30.    Smeja Maciej
31.    Orepiuk Krzysztof
32.    Warda Magdalena

Stypendia za wyniki sportowe:
1.    Demczuk Aleksandra
2.    Panasewicz Wiktoria
3.    Siemko Natalia
4.    Kraska Weronika
5.    Żupiński Karol
Informujemy, że uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się dnia 21 marca 2019 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Do pobrania:

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie