Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Stypendia Starosty Gdańskiego

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Gdańskiego za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe.
Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadpostawowej pobierający naukę na terenie Powiatu Gdańskiego (w pierwszym roku nauki – po ukończeniu I- go semestru)
w zakresie:

 • nauki, techniki, kultury – średnia co najmniej 4,8
 • za udział w finale krajowym, w konkursach i olimpiadach – średnia co najmniej 4,0
 • dla laureatów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim – średnia co najmniej 4,0
 • za osiągnięcia w dziedzinie sportu w zawodach wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych – średnia co najmniej 3,5
 • Kryteriami uzupełniającymi branymi pod uwagę przy przyznawaniu stypendium są:
 • stopień trudności pokonywany przez ucznia w uzyskaniu w.w osiągnięć (np. niepełnosprawność ),
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie,
 • działalność na rzecz szkoły i środowiska.

Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić:

 • uczniowie,
 • rodzice lub prawni opiekunowie,
 • dyrektor szkoły,
 • kluby sportowe,
 • instytucje kultury i nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium ( wzór w załączniku ) przyjmowane są w terminach do dnia 30 września i do 28 lutego każdego roku w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 (pok.220)

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
 • udokumentowanie wyniki w nauce - potwierdzone przez szkołę (za semestr lub świadectwo szkolne),
 • zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia

liczba i wysokość stypendiów w zależności od środków zaplanowanych w budżecie powiatu ustalana będzie corocznie przez Zarząd Powiatu Gdańskiego z zachowaniem zasady, że w przypadku wpłynięcia odpowiedniej liczby wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, stypendia dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych stanowić będą nie mniej niż 20 % liczby przyznanych stypendiów tego rodzaju.

Osoby do kontaktu:
Dorota Skowrońska
Wydział Spraw Społecznych,
tel. ( 58 ) 683-50-69.

Stypendia Starosty Gdańskiego za II semestr roku szkolnego 2019/2020 otrzymało 64 uczniów. Przyznano stypendia wyłącznie za wyniki w nauce. Najwyższą średnią 5,88 osiągnął Marceli Ignaczewski uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim. Serdecznie Gratulujemy!

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Stypendia za wyniki w nauce:

1. Ignaczewski Marceli
2. Manke Paweł
3. Kusio Nikola
4. Nowaczyk Patrycja
5. Czyrson Tomasz
6. Szymikowska Wiktoria
7. Jastrzębska Katarzyna
8. Janiszewska Julia
9. Kołek Natasza
10. Temberska Agata
11. Sieradzka Magdalena
12. Orepiuk Krzysztof
13. Wasilewska Sara
14. Szymikowska Wiktoria
15. Moskwa Jakub
16. Symonowicz Karol
17. Goliński Gabriel
18. Kusiak Paweł
19. Rutkowski Kacper
20. Wróbel Natalia
21. Szuba Andżelika
22. Karamon Aleksandra
23. Sapieja Bartłomiej
24. Gendek Mateusz
25. Madejska Daria
26. Sulima Patrycja
27. Budzka Oliwia
28. Wińska Nikola
29. Kiedrowska Dorota
30. Szmit Martyna
31. Gorczyńska Julia
32. Bogdan Wiktoria
33. Bukowska Wiktoria
34. Okuniewska Ewelina
35. Dusza Daria
36. Sagun Weronika
37. Kalus Agnieszka
38. Chrząszcz Wiktoria
39. Demski Piotr
40. Ćwikałowska Julia
41. Hyzińska Żaneta
42. Czuchro Dominika
43. Przyczyna Julia
44. Szygulska Andżelika
45. Drygalska Julia
46. Brembor Martyna
47. Golińska Ksenia
48. Harasimiuk Katarzyna
49. Smeja Kacper
50. Konopacki Michał
51. Draczyńska Julia
52. Kurasiński Dawid
53. Dering Bartosz
54. Podwysocka Wiktoria
55. Dzierżak Wiktoria
56. Reimus Dorota
57. Tkaczyk Magdalena
58. Rytel Szymon
59. Baranowski Kacper
60. Lewandowska Andżelika
61. Bomba Adam
62. Zientek Paweł
63. Seelau Antonina
64. Konrad Niedziela

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie