Obserwuj nas:

GKiK.GN.6840.8.2021.AK

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W FORMIE DAROWIZNY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) – zwanej dalej ugn, podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone do zbycia w drodze darowizny, na rzecz gminy Pruszcz Gdański zgodnie z zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 20.07.2022r.

Treść dokumentu w załączniku.

Załącznik Wielkość Pobierz
Wykaz 181,54 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego