Obserwuj nas:
29.09.2023

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs obejmuje następujące zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r ⇓

Treść ogłoszenia konkursu 2023 CIS

wzór oferty

Gminy Powiatu Gdańskiego